Oznámenia

Druhý sviatok vianočný26. decembra 2020

Milé sestry, milí bratia, pozývam Vás ku skúmaniu našej viery počas 2.slávnosti vianočnej. Prajem Vám jej požehnané prežívanie! S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka Do Vašej pozornosti dávame: - domácu pobožnosť na 2. sviatok vianočný, ktorú nájdete v sekcii KÁZNE

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch