Oznámenia

Prvý sviatok vianočný25. decembra 2020

Milé sestry, milí bratia, milé deti, milí mladí priatelia! "Narodil sa Vykupiteľ, celého sveta Spasiteľ, ľud Boží nad tým dnes plesá, radujme sa , veseľme sa! Boh splnil, čo zasľúbil nám, prišiel Syn Boží , Kristus Pán, aby nás z hriechov vykúpil a život večný navrátil." (ES 47,2.4) Dnes máme dôvod na veľkú radosť, ale aj vďačnosť za príchod nášho Spasiteľa do tohto sveta. Prajem Vám všetkým, aby sme si túto radosť nenechali nikým a ničím zobrať a s vďačným srdcom nasledovali v dobrom aj v zlom Toho, ktorý prišiel pre našu záchranu! Požehnanú 1. slávnosť vianočnú prajem! S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka Do Vašej pozornosti dávame: - domácu pobožnosť na 1. sviatok vianočný, ktorú nájdete v sekcii KÁZNE - video prenos služieb Božích na 1. sviatok vianočný zo Kšinnej (odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://youtu.be/NSlKNADGTjY

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch