Oznámenia

Vianoce online23. decembra 2020

Bratia a sestry, tu nájdete zoznam ONLINE prenosov počas Vianoc 2020. (pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/vianoce-online

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch