Oznámenia

Vianočný pozdrav od predsedníctva ECAV23. decembra 2020

Krásny vianočný pozdrav od predsedníctva našej ECAV. Krásne, pokojné, požehnané sviatky a pod Božou ochranou prežitý celý Nový rok. (pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Udalosť nášho spasenia je podobná udalosti príchodu dieťaťa na svet.


Dieťa je už reálne, ale ešte celkom nevstúpilo do reality.
Dieťa sa ocitlo v dejinách, ale dejiny ho ešte nepoznajú.
Dieťa je plne viditeľné, ale jeho osobnosť ešte vôbec nepoznáme.
Dieťa je tu, ale akoby tu ešte nebolo.

Takéto vlastnosti má aj naše spasenie.

Spasenie je reálne vybojované a dané, ale ešte celkom nevstúpilo
do reality ľudských životov.
Spasenie je v ľudských dejinách, ale dejiny ho ešte nepoznajú.
Spasenie je faktom, ale jeho plnosť je nepredstaviteľná.
Spasenie je tu, ale jeho celé uskutočnenie leží až tam, vo večnosti.

Paul Tillich, Nové bytie


 

Prežívame spolu s Vami radosť z Vianoc 2020!


Ďakujeme Vám za Vaše priateľstvo, spoluprácu
a podporu v končiacom sa roku 2020.
Do nového času, ktorý nikto z nás nepozná,
ale ktorý je a zostáva pre nás Božím darom,

Vám želáme zdravie, dobré sily k životu a k práci, veľa skúseností lásky
a nadovšetko Božie požehnanie, ktoré prevyšuje akékoľvek naše priania,

očakávania a predstavy.

S úctou,

Ivan Eľko, Generálny biskup ECAV na Slovensku
Ján Brozman, Generálny dozorca ECAV na Slovensku

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch