Oznámenia

Oznam o Službách Božích19. decembra 2020

V dôsledku rapídne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a vzhľadom na odporúčania predsedníctiev ECAV, ZD ECAV a VD ECAV, po dôkladnom zvážení predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Topoľčany oznamuje, že od 4.adventnej nedele (vrátane), teda od 20.12.2020 do 10.1.2021 (vrátane) sa služby Božie nebudú konať. Táto skutočnosť nás veľmi mrzí, no v záujme ochrany zdravia sme museli pristúpiť k takémuto rozhodnutiu. Ďakujeme Vám za pochopenie. Na webovej stránke cirkevného zboru budú uverejňované pobožnosti, ako aj niekoľko videoprenosov služieb Božích počas sviatočných dní. Tiež budú uverejnené informácie o televíznych a rozhlasových službách Božích počas sviatkov. Prajeme Vám požehnanú 4. adventnú nedeľu. S úctou predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Topoľčany

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch