Oznámenia

Oznam o zmene administrátorky CZ ECAV na Slovensku Topoľčany19. decembra 2020

Od 16. 12. 2020 bola za administrátorku CZ ECAV na Slovensku Topoľčany menovaná sestra farárka Božidara Bašková. Doterajšej administrátorke sestre farárke Renáte Bobákovej predsedníctvo CZ ďakuje za jej doterajšiu službu a praje jej hojné Božie požehnanie. Kontakty na sestru farárku B. Baškovú: 0911 310 301 – služobný mobil CZ Topoľčany Mail: bbaskova@seznam.cz Ďalšie kontakty: 0918 828 224, v prípade nedostupnosti: 038/ 769 91 26

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch